Det ble for få stoler på folkemøtet om oppdrett i Kolvereidvågen

Oppdrett engasjerer

Godt over 70 personer møtte opp da Naturvernforbundet og lokale initiativtakere inviterte til åpent møte om oppdrett i Foldafjorden og Arnøyfjorden.

ENIGE OM MYE Motstander av oppdrett i Kolvereidvågen, Olav Urdshals, og daglig leder i Midt-Norsk Havbruk, Frank Øren, er enige om at naturverdiene i Kolvereidvågen må bevares. Uenigheten går på om et oppdrettsanlegg kan true de verdiene eller ikke. 

NAMDALSAVISA

KOLVEREID: Naturvernforbundet i lag med interessegruppene for Kolvereidvågen og Arnøyfjorden, Nærøy bonde- og småbrukerlag og flere andre sto bak arrangementet der oppdrett på gytegrunn var hovedtemaet.