Fylkesmannen foreslår å verne flere skogområder

Fylkesmannen sender ut et forslag om å verne flere skogområder ut på høring.

BEKKEKLØFT: Bekkekløfter som på dette bildet, er blant det som nå foreslås vernet. 

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Det er snakk om å opprette 14 nye naturreservater. Fylkesmannen foreslår også å utvide sju av de eksisterende verneområdene i Trøndelag.