KrF samler troppene i ett lag

Kristelig Folkepartis tidligere lokallag i Namdalseid, Fosnes og Namsos er avviklet – og erstattet av et nytt, felles lag.

NAMSOS KRF: Fra venstre: Petter Ryen, Lily Yawa Appoh, Åsne Ramfjord, Per Olav Mork, Jorun Prestvik, Åste Marie Lande Lindau, Astrid Gustad Angelus (foran), Anette Liseter, Olav Johan Mork, Rolf Bremnes, Bjarne Mork, Judith Mork, Jon Olav Skreddernes, Jenny Ryen, Toralv Gustad, Tone Laugen og Åsa Lande.foto: Privat 

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Som følge av kommende kommunesammenslåing mellom Namdalseid, Fosnes og Namsos, har KrFs tre lokallag stiftet et nytt felles lokallag. 4. april ble det gjennomført årsmøter i de gamle lokallagene, som enstemmig vedtok å avvikle de gamle lagene. Deretter ble det gjennomført konstituerende årsmøte i nytt felles lokallag som heter Namsos Kristelig Folkeparti, eller i kortform Namsos KrF, opplyser partiet.