Utvalg på namdalsbesøk for å se og lære

Både hovedutvalget for næring og hovedutvalget for veg skal denne uka til Namdalen for å se og lære.

DOSE KYSTKULTUR: Leder for hovedutvalget for næring i Trøndelag, Terje Sørvik, tar med seg utvalget heim til Rørvik for å lære dem mer om distriktet. 

NAMDALSAVISA

RØRVIK: – I gamle Nord-Trøndelag hadde vi en tradisjon for å legge hovedutvalgsmøtene forskjellige steder i fylket når det passet seg slik. Den samme tradisjonen har ikke sørtrønderne hatt. Der har nok fokuset vært mye rettet mot Trondheim, sier fylkesråd for næring, Terje Sørvik fra Rørvik.