Flere naboklager til tross; rådmannen sier ja til planene

Anbefaler avfallsanlegg på Spillum

Namsos kommune er fortsatt positive til søknaden fra Namdal Container og Gjenvinning AS om etablering av avfallsanlegg på Spillumsstranda.

kommunen er positiv: Rådmannen innstiller på at det planlagte avfallsanlegget på Spillumsstranda skal kunne etableres, under forutsetning av at det utarbeides en helsekonsekvensutredning. 

NAMDALSAVISA

SPILLUM: Foran møtet i plan, byggesak og teknisk drift førstkommende onsdag innstiller rådmannen på et ja til planene, forutsatt at det kreves nødvendige tiltak for å være «føre var» i forhold til miljø og omgivelser, herunder bl.a.: