LEDER

Trond Giske reiser seg

Trond Giske 

Dette er høyt spill fra Trøndelag Arbeiderpartis side

NAMDALSAVISA

Trond Giske er i ferd med å reise seg politisk. Den nylig avsatte Ap-nestlederen har fått nye oppgaver i Trøndelag. Giske skal ha en sentral rolle i et lokalt idenettverk som skal legge grunnlaget for en omfattende organisatorisk fornyelse i Ap. Det har imidlertid hersket en viss uklarhet om hvilken posisjon han skal ha i dette arbeidet. Ifølge fylkesleder Anne Marit Mevassvik får Giske «et særlig ansvar for å hjelpe styret i å få dette prosjektet konkretisert».

Ap-leder Jonas Gahr Støre mener det er «greit» at Trøndelag Ap ønsker å bruke Giske i sitt prosjekt. Støre minner også om at han tidligere har sagt at det må være mulig å gjenvinne tapt tillit. Trond Giske er ikke valgt til et formelt verv i Ap. Han har bare fått «et særlig ansvar» for en oppgave som skal løses. Trond Giske sitter fortsatt som folkevalgt på Stortinget, og han besitter politiske kvaliteter som Ap med fordel bør kunne høste av. Da må Giske også gis albuerom til å kunne bruke disse kvalitetene. Og så vil bare tida vise om han etter hvert klarer å gjenvinne tapt tillit.

Verre er det at Ap-sekretær Kjersti Stenseng har tuklet det til ved å si at Ap trenger både erfaringa og klokskapen til Trond Giske. Det var uklokt av henne å bruke ordet klokskap, for det blir så lett misforstått i lys av metoo-kampanjen og de påfølgende varsler-sakene mot Giske før jul.

Det som imidlertid bør være en vekker for Ap-ledelsen er at idenettverket i Trøndelag synes å få et svært så bredt mandat. Her er nemlig målet å finne ut hvordan partiet kan ta prinsipielle politiske saker til behandling og høring på grasrota, og bruke demokratiet og lyttepostene Ap har over hele landet på en bedre måte. Og ikke nok med det: Giske & co. skal prøve å få med seg «andre fylkespartier i Arbeiderpartiet som ser mulighetene i denne typen oppstrøms tilnærming».

Dette er høyt spill fra Trøndelag Arbeiderpartis side, fraksjonsvirksomhet som er på grensa til å stride mot partiets lover. Trond Giske har god nese for politiske strategier. I yngre år bygde han nettverk på venstresida, noe mange i Ap så på med ublide øyne. I senere tid virket det som at Giske hadde tonet ned denne linja, men nå ser vi altså et liknende grasrotopprør. Det bør bekymre Jonas Gahr Støre.