Disse får støtte til å rydde opp i marin forsøpling i Trøndelag

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Miljødirektoratet har fordelt nesten fem millioner kroner til tiltak mot marin forsøpling i Trøndelag.

I Trøndelag er det Miljøpartnerne AS, Eider AS, Trollfjell friluftsråd og Oppdretternes Miljøservice AS som har fått penger for 2018.

I tillegg er det fordelt over 18 millioner til organisasjoner, bedrifter og samarbeidspartnere som skal jobbe over hele landet.

– Havet og kysten tilføres store mengder menneskeskapt avfall som er et estetisk problem og kan skade dyr og mennesker. Plast utgjør den største andelen av alt marint avfall og kan bli værende i miljøet i hundrevis av år. Plast er spesielt problematisk fordi det brytes svært sakte ned, og kan fragmenteres til mikroplast (plastpartikler som er mindre enn 5 millimeter). Det kan forårsake alvorlige skader på dyr som svelger plast, kveles, skader seg, eller får i seg miljøgifter, opplyser Fylkesmannen i Trøndelag.