Får millionstøtte for å rydde plast

Miljødirektoratet har fordelt nesten fem millioner kroner til tiltak mot marin forsøpling i Trøndelag.

STORT PROBLEM: Plast utgjør den største andelen av alt marint avfall og kan bli værende i miljøet i hundrevis av år. Nå er det satt av fem millioner kroner til tiltak mot marin forsøpling. 

NAMDALSAVISA

NAMSOS: I Trøndelag er det Miljøpartnerne AS, Eider AS, Trollfjell friluftsråd og Oppdretternes Miljøservice AS som har fått penger for 2018.