Ja til konsesjon på Tjønnsøya

NAMDALSAVISA

VIKNA: Hovedutvalget for næring, miljø og kultur har sagt ja til en konsesjonssøknad fra Ole-Morten Løvseth om kjøp av en 2.580 dekar stor eiendom på Tjønnsøya på Ytre Vikna.