Vil binde Trøndelag bedre sammen

Bygginga av Beitstadsundbrua er godt i gang, de første kineserne er på plass og alt er bare fryd og gammen, ifølge leder Gunn Iversen Stokke (Sp) i Hovedutvalg for veg.

BEFARING: Prosjektleder Jo Bernt Brønstad i Statens vegvesen orienterte hovedutvalg for veg i Trøndelag fylkeskommune om den pågående bygginga av 14,6 kilometer ny veg langs Fv 17 og om den nye brua over Beitstadsundet under ei befaring i går. 

NAMDALSAVISA

BEITSTAD: I går ble hovedutvalget orientert om arbeidet med både brua og hele veganlegget langs fylkesveg 17 av prosjektleder Jo Bernt Brønstad ved Statens vegvesen.