Fylkespolitiker fra Trondheim støtter utbygging av fagskolen

– Ytre Namdal blir motor

Henrik Kierulf (H) er ikke i tvil: fylkestinget må godkjenne planene om utbygging av Ytre Namdal fagskole.

Engasjert: Henrik Kierulf er nestleder i Høyres gruppe i Trøndelag fylkeskommune, og sitter i hovedutvalget for næring. Han mener opplæring er mye næringspolitikk, og understreker viktigheten av at det blir vedtatt å bygge lokaler til fagskolen i Ytre Namdal.  Foto: Lena Erikke Hatland

NAMDALSAVISA

RØRVIK: I tillegg til å utdanne skipsoffiserer, skal Ytre Namdal fagskole starte opp maskinoffiserutdanning. Det betyr at det er 60 elever som trenger klasserom, og i fjor ga Nord-Trøndelag fylkeskommune godkjenning til utbygging av en etasje over Sikkerhetssenteret.