Det er en god grunn til at alle trærne rundt Åge-statuen er hogget ned

For at Festplassen i Namsos skal få den nødvendige «makeover», må hele grunnen graves opp og nytt dekke legges. Bare grunnarbeidet vil koste 2,5 millioner kroner.

I GANG: Prosjekt opprust Festplassen er i gang. Det blir nå ryddet i trær og buskas rundt Åge-statuen på Festplassen i Namsos. Gravearbeidene starter 23. april. FOTO: MATS IVAR SANDMO 

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Det er ikke på krona riktig, men vi har kostnadsberegnet entreprenør-jobben som Brødrene Brøndbo AS skal gjøre til 2,5 millioner kroner av den totale budsjettramma på 3,9 millioner kroner, opplyser byggeleder Andre Aglen i Namsos kommune.