Gir klarsignal til bygging i Øvre Byåsen

Et forslag til endring av reguleringsplanen for Øvre Byåsen ga i 2017 nytt liv i planene om et stort boligfelt i området. Nå foreslår rådmannen i Namsos å vedta forslaget til reguleringsplanen.

NYTT BOLIGFELT: Planlegger vill legge til rette for 136 nye boenheter i Øvre Byåsen i Namsos.  

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Det betyr at hvis kommunestyret følger rådmannens råd, vil det etter all sannsynlighet etter hvert bli igangsatt bygging av et nytt boligfelt i Øvre Byåsen.