MENINGER

Kundenes behov er endret

Posten vil ikke lenger gå med post fem dager i uka

POSTENDRING: Ola Post (Nils Olav Skjelbred) i Pe-Torsa.  Foto: Bjørn Tore Ness

NAMDALSAVISA

Flere ordførere i Namdalen går den 10. april hardt ut mot forslaget til endringer i postloven.

Reaksjonene er omtrent som på begynnelsen av 2000-tallet da Posten la ned postkontor og erstattet dem med Post i Butikk: Sinte leserinnlegg. Bekymrede politikere. Demonstrasjonstog gjennom gatene. Det viste seg likevel å bli et godt tilbud tilpasset en digital tid. Ordførerne i Namdalen er blant dem som nå reagerer på forslaget om at den faste postruta går annenhver dag. Men hvor dramatisk er det egentlig?

Posten skal fortsatt være over hele landet hele uken. Både privatpersoner og virksomheter kan få det de trenger når de trenger det. Vi er blant verdens mest velfungerende post- og logistikkvirksomheter og vil være det også i fremtiden fordi vi tilpasser oss kundenes behov. Det betyr at vi tilbyr nye leveringsmåter og større valgfrihet – samtidig som det blir færre faste omdelingsdager.

Fysiske brev i Norge er redusert med 60 prosent siden toppåret 1999. Digitaliseringen har overtatt mye av dagens kommunikasjon mellom mennesker og bedrifter. Det er ikke en villet utvikling, men en følge av digitaliseringen som driver frem stadig nye og enklere løsninger enn dem vi hadde før internett.

95 prosent av alt som sendes i posten kan digitaliseres. Det er ingen grunn til å tro at digitaliseringen ikke skjer. Om ett år vil hver husstand motta i gjennomsnitt tre brev i uken, da er det ikke behov for en fast postrute fem dager i uken. Regjeringens forslag til endringer i postloven som har vært ute på høring, åpner for postomdeling annenhver dag. Posten støtter forslaget og mener at det på et senere tidspunkt er nødvendig å gå ned til fast, landsdekkende postomdeling én dag i uken.

Mange reagerer på at Posten kan foreslå noe slikt. Det er fullt forståelig. Daglig postgang er noe vi alle har et forhold til og det er vanskelig å se at det ikke skal fortsette. Posten er viktig for kommunikasjon og handel mellom mennesker og virksomheter og en del av landets infrastruktur.

Kundenes behov endrer seg. Dersom Posten ikke fortsetter å tilpasse seg, risikerer vi at Posten blir en byrde for fellesskapet. Inntektene faller når det sendes færre brev. Utgiftene ved å opprettholde fem dagers ombæring vil om få år utgjøre en milliardkostnad for samfunnet. Vi tviler på at det vil være politisk vilje til å betale for tjenester fra Posten i denne størrelsesorden – satt opp mot andre politiske prioriteringer.

For enkelte grupper vil det skape utfordringer med færre omdelingsdager. Posten distribuerer for eksempel om lag 15 prosent av avisene – hovedsakelig i grisgrendte områder. Her må det finnes bedre løsninger for å dekke dette spesifikke behovet enn å opprettholde en fem dagers postomdeling med de høye, faste strukturkostnadene det innebærer.

For Postens kunder og brukere er det ingen grunn til bekymring. Post og pakker vil fortsatt leveres ut til postbokser og Post i butikk fem dager i uken. Vi leverer hjem på døren og til pakkeautomater. Og vi tester nye leveringstjenester for fremtiden, – for eksempel levering til «gjemmested» når du ikke er hjemme, levert innenfor en låst dør eller til bagasjerommet på bilen.

Vi jobber for at du skal få alt du trenger, når du trenger det og slik du ønsker det levert. Gjerne hele uken, men ikke gjennom faste ruter til 2,4 millioner postkasser fem dager i uken.

Det gikk bra med overgangen fra postkontor til Post i Butikk. Det vil gå bra denne gangen også..,