LEDER

Røntgen-varsko

REDD FOT STOPP: Bo Frederiksen frykter alvorlige konsekvenser av ei sammenslåing med St. Olavs. – Man har startet i feil ende. Det har blitt definert et mål – for deretter å berettige målet. Det blir helt feil, sier avdelingslederen på bildediagnostikk ved Sykehuset Namsos. 

Tilliten mellom legene og ledelsen må gjenopprettes snarest

NAMDALSAVISA

Det kan til tider ha virket som om det er splid og uenighet mellom legemiljøene på Sykehuset Namsos og Levanger, men en ting er de enige om: De ønsker ikke en sammenslåing av røntgenklinikkene med St. Olavs hospital i Trondheim.


Røntgen-ledere stritter imot sammenslåing

Avdelingslederne på røntgen i Namsos og Levanger stiller seg sterkt kritiske til ei sammenslåing med St. Olavs.

 

Et samlet fagmiljø i Namsos og Levanger har gått ut i NA og advart mot planene om en felles røntgenklinikk i Helse Midt-Norge. De mener det vil føre til at allerede begrensede ressurser vil bli overført til St. Olavs, problemer med rekruttering, mindre innovasjon, dårligere tilbud til pasientene med forsinket diagnose og behandling – og at det på lang sikt kan true akuttfunksjonen ved sykehusene. De har heller ingen tro på at tiltaket skal stoppe lekkasjen av pasienter til private aktører, som legene mener er minimal allerede i dag.


Frykter felles røntgenklinikk vil rasere akuttfunksjon

Helse Midt-Norge vil at Helse Nord-Trøndelag og St. Olavs skal gå sammen om en felles røntgenklinikk. – Vi har alt å tape på ei slik løsning, sier radiologmiljøet i Namsos.

 

Det er vanskelig for oss å vurdere konsekvensene av en felles røntgenklinikk, men når et samlet fagmiljø på de to sykehusene går så enstemmig og hardt ut, er det verdt å lytte. En kan være uenige om virkemidlene, men et hovedproblem i denne saken virker å være at fagmiljøene i Namsos og Levanger ikke har deltatt i prosessen som har ledet fram til denne beslutninga. Avdelingsleder Bo Frederiksen ved røntgenavdelinga i Namsos beskriver det som et omvendt prosjekt som har startet i feil ende.

Uavhengig av konklusjon er det alvorlig når en avdelingsleder oppfatter det slik, og åpenbart har bred støtte for sin oppfatning i fagmiljøet. Tilliten mellom legene og ledelsen i begge helseforetakene må gjenopprettes snarest, ellers vil dette ramme pasientene uansett hvilket vedtak en til slutt lander på.