Barnedødsfallet i Overhalla har tappet barnevernet for ressurser

Kun 11 av 50 unger fikk lovpålagt oppfølging

Barnedødsfallet i Overhalla i juni har vært krevende for barnevernet i Midtre Namdal som på langt nær klarte å gjennomføre lovpålagte oppgaver i fjor.

KREVENDE: 2017 har vært et krevende år for barnevernstjenesten i Midtre Namdal samkommune. Leder Kirsti Myrvang forklarer at familevoldssaken i Overhalla har kostet mange ressurser og krefter. 

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Kun 11 av 50 unger som barnevernet i Midtre Namdal samkommune (MNS) har omsorgsansvar for, fikk lovpålagt oppfølging i 2017. Leder Kirsti Myrvang er den første til å beklage det, men forklarer gjerne: