Barnevernet i skvis

NAMDALSAVISA

Barnevernet i Midtre Namdal klarer ikke å gjennomføre sine lovpålagte oppgaver. Kun 11 av de 50 barna som er under omsorgsansvar fra Midtre Namdal Samkommune (MNS) ble fulgt opp i 2017. Ifølge barnevernet i MNS har 38 av 44 barn fått lovpålagt utført tilsyn. Ved årsskiftet hadde MNS ansvar for 46 barn, og 44 av dem bodde i fosterheim.

Dette er noen av de mest sårbare barna vi har. De har gjennomgått traumatiske opplevelser, og trenger all den hjelp, oppfølging og støtte de kan få. Derfor er det som barnevernsleder Kirsti Myrvang påpeker, en alvorlig svikt.


Barnedødsfallet i Overhalla har tappet barnevernet for ressurser

Kun 11 av 50 unger fikk lovpålagt oppfølging

Barnedødsfallet i Overhalla i juni har vært krevende for barnevernet i Midtre Namdal som på langt nær klarte å gjennomføre lovpålagte oppgaver i fjor.

 

VG har i en artikkelserie avslørt at 2.100 fosterbarn i Norge ikke har fått tilsyn etter loven.

Kravet er fire tilsyn i året. Ifølge VGs kartlegging har over 60 prosent av fosterheimsbarna i Namsos, Overhalla, Namdalseid og Lierne ikke fått slikt tilsyn. I Nærøy er andelen hele 89 prosent. 

Barnevernet i Midtre Namdal har tatt grep etter skandalen som ble avslørt i NA, der saker ble henlagt uten tilstrekkelig behandling. I 2017 gjennomgikk barnevernet 189 bekymringsmeldinger, som alle ble gjennomgått og konkludert innen ei uke. De har også fulgt opp fristen på tre måneder for undersøkelser. Men når det gjelder lovpålagte tilsyn og oppfølging, svikter det altså.


Mener jente (3) døde som følge av massiv vold

Påtalemyndigheten mener at moren mishandlet jenta (3), blant annet ved å kaste henne gjentatte ganger i gulvet, slik at hun døde 28. juni 2017.

 

Forklaringa fra barnevernet er at barnedødsfallet i Overhalla har tatt svært mye ressurser, og ført til overbelastning på de ansatte, som igjen har utløst sykmeldinger. Dermed blir det enda vanskeligere å få nok ansatte til å følge opp tilsynene. Myrvang sier at målet er at de skal komme à jour i løpet av 2018. Forutsetninga er at det ikke skjer noe uforutsett.


To kommuner i pluss, en hadde merforbruk

Barnevernet i minus

Mens Vikna og Leka holdt seg innenfor budsjettrammene, hadde Nærøy et overforbruk på knappe to millioner til barnevernstjenesten i 2017.

 

Dessverre skjer det som regel noe uforutsett, spesielt når det handler om barn. Barnevernet må derfor settes i stand til å kunne håndtere uforutsette ting på regelmessig basis, ellers vil de alltid havne på etterskudd, slik som nå. Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland mener større kommuner er løsninga for å sikre bedre tilbud. Det kan det til en viss grad være. Men selv når store kommuner som Namsos og Overhalla samarbeider, er det altså ikke nok.  

Her må statsråden på banen med flere løsninger enn bare større kommuner.


Sju etterforsker barnedødsfallet i Overhalla

Politiet bruker store ressurser i etterforskninga av barnedødsfallet i Overhalla.