Hallstein Ruud til minne

NAMDALSAVISA

Hallstein Ruud døde skjærtorsdag og ble 79 år. Han sovnet stille inn med familien ved sin side etter en lengre sykdomsperiode.

De aller fleste av hans arbeidsår ble Flatanger kommune til del. Etter å ha startet sin jobbkarriere som kontorassistent hos rådmannen i Levanger kommune, har han senere arbeidet seg oppover hos Flatanger kommune, først som formannskapssekretær og senere som kontorsjef og rådmann.

Ruud sluttet i Flatanger kommune i 2001 og rakk å få en fin pensjonisttilværelse med sin kone Marie.

Fisking, helst i fjellvann, men også turer på sjøen sto høyt i kurs, nå som før. Marie og Hallstein flyttet til Steinkjer og fikk mye mer tid til å følge opp barn og barnebarn.

Familien kom til Flatanger sommeren 1968 etter at han hadde gjennomført studier ved Norges Kommunal- og sosialskole. Flatanger kommune trengte nå å ansette flere som kunne ivareta stadig økende ansvar og oppgaver etterhvert som velferden økte. En ordfører kunne ikke lenger ta seg av alt på sin fritid, og den nyvalgte ordfører Aage Aagård fikk en helt ny og langt lettere tilværelse med Ruud sin inntreden i administrasjonen.

Sakte, men sikkert, falt det på plass et system preget av nøyaktighet og kompetanse om kommunal rett og forvaltning.

Ruud hadde i tillegg rukket å få en stor familie og hadde fulle dager, men måtte vise særlig styrke og pågangsmot da de mistet sin yngste datter pga. sykdom. Familien sto imidlertid støtt og gikk på videre i ei tung tid. Et lyst og lett sinnelag, slik vi alle kjente dem ved, kom nå godt med på veien videre.

Etter et kortvarig års opphold i 1973 hos en annen kommune lenger sør, klarte barna å overbevise foreldrene om at de måtte hjem til Lauvsnes og Flatanger. Det var gjort en endring i administrasjonen slik at det ble lyst ledig både en kontorsjef- og en kontorassistentstilling og Hallstein ble så tilsatt på nytt til tjeneste i Flatanger.

En stor interesse for fotball førte til at han tok imot oppmannsvervet for fotballklubbens seniorlag og hadde dette i en årrekke. Han var også klubbformann et år på slutten av 70-tallet. På denne tiden jobbet det flere i Ruuds administrasjon som også var svært engasjert i fotballen. Kontorsjefens kontor kunne vel derfor til tider også framstå som et fotballkontor hvor kamper, lag og spillere sto i fokus og lag til nye kamper ble tatt ut og spikret på Naustveggen. Samtidig fikk også fotballen på 1970-tallet en fin utvikling og rekruttering til nye lag med både gutte- og jentelag. Fotballen ble nå den dominerende kulturaktivitet i bygda.

Ruuds virke har alltid vært preget av en grunnleggende forståelse for spillereglene. De folkevalgtes vilkår kom først og skulle alltid legges til grunn for arbeidet i administrasjonen. Vel kunne mye sikkert framstå byråkratisk for folket, men dette var den nye tid og også flatangringen måtte lære seg å forstå dette. Et trygt og velfungerende system med saksbehandling og møtebehandling holdt det hele sammen og gjorde oppgaven bedre og lettere for de folkevalgte. Spesielt ble tiden med nedleggelsen av sliperiet krevende og krevde sitt av både ordfører og rådmann og resten av administrasjonen. Stor arbeidsledighet kunne ikke kommunen leve lenge med, og det ble ei hektisk tid framover med reising og møtevirksomhet for å oppnå aktivitet som skulle erstatte tapet.

Samtidig var oppdrettsvirksomheten i sin spede begynnelse, og den skulle jo bli en ny hjørnestein for kommunens samfunnsliv mange år senere. Einvikfisk A/S ble en av flere virksomheter som reddet noe av situasjonen. I tillegg ble industriområdet i Storlavika etablert. Også dette tiltaket er i dag blitt en stor suksess. Det kan trygt sies at det kommunale tiltaksarbeidet på denne tiden har fått store og positive virkninger selv om det har tatt sin tid.

Ruuds lette væremåte og tydelige arbeidsstil skapte gode samarbeidsrelasjoner med øvrige stedlige etater så vel statlige som kommunale. Det var derfor en fryd for de som nå tiltrådte i kommunale stillinger utover på 1980-tallet – med Ruud som læremester og rød tråd. Det kommunale system var på alle måter vel etablert og mange dyktige medarbeidere bidro til en trygg start på jobbkarrieren for oss som kom etter. Men fotballen sto fortsatt høyt i kurs, også etter at Ruud overtok kommunekassererstillingen i 1986. Han fikk i grunnen med seg det som var å få med seg her. Dette førte også til noe mer tid til å pleie fiskeinteressen.

Ruuds erfaring ble fortsatt mye brukt til å støtte opp om administrative oppgaver som han kunne alt om fra før, ikke minst i ei tid med stadig mer jobbskifter internt. Kommunekassererkontoret ble en trygg base spesielt for kommunens økonomiske virksomhet, og Ruud ble da også tildelt en økonomisjefrolle i 1995.

De siste årene måtte Ruud slite med helsa. Selv om han kom seg godt gjennom den første kreftsykdommen, ble det verre noen år senere da kreften kom tilbake og skapte nye problemer.

Sykdomsbildet ble meget vanskelig og til slutt kom den siste dagen.

Flatanger kommune sender nå sine tanker til de nærmeste og vil fremheve alle de positive, lette og lyse minner vi alle deler ved Hallstein Ruuds bortgang. Med takk for den enestående innsats for den kommunale virksomheten og bidraget til framveksten av et flott lokalsamfunn, lyser vi fred over hans minne.