Samordna opptak

5.458 har Nord universitet som sitt førstevalg

Tallene fra Samordna opptak (SO) viser at flere søker seg til Nord universitet i 2018 enn i 2017. 5.458 søkere har universitetet som sitt førstevalg, noe som gir en økning på fem prosent.
NAMDALSAVISA


– Jeg er svært glad for at så mange studenter ønsker seg til Nord universitet, og at vi ser en videre økning etter den store fremgangen i fjor. Dette viser at vi har attraktive utdanninger og gode fagmiljøer, som studentene aktivt søker seg til, sier prorektor Hanne Solheim Hansen i ei pressemelding.


Søkningen til grunnskolelærerutdanningene øker, og i alt 325 søkere har en grunnskolelærerutdanning som sitt førstevalg, sammenlignet med 278 i 2017.


Mest populære studier

Her er landets ti mest populære studier i 2018

  1. Rettsvitenskap, jus, høst, UiO: 1.861 førstegangssøkere
  2. Siviløkonomutdanning, Norges Handelshøyskole: 1.801 førstegangssøkere
  3. Rettsvitenskap, Universitetet i Bergen: 1.754 førstegangssøkere
  4. Politiutdanning, Oslo, Politihøgskolen: 1.338 førstegangssøkere
  5. Sykepleie, Trondheim NTNU: 1.190 førstegangssøkere
  6. Sykepleie, Oslo, Oslo Met: 1.178 førstegangssøkere
  7. Psykologi, høst Universitetet i Oslo: 1.105 førstegangssøkere
  8. Sykepleie, Universitetet i Stavanger: 1.026 førstegangssøkere
  9. Sykepleie, Bergen, høst, Høgskulen på Vestlandet: 951 førstegangssøkere
  10. Økonomi og administrasjon, Trondheim, NTNU: 933 førstegangssøkere

Kilde: Samordna opptak


 

Tallene fra Samordna opptak viser videre at Nord universitets studier innenfor helsefagene er populære. Den sterke søkningen til sykepleier­­ og vernepleier fortsetter, mens studiet Prehospitalt arbeid – paramedic, som for første gang er en del av Samordna opptak, har nær 200 søkere til 30 studieplasser.
 

Den økte interessen for de blå-grønne fagene fortsetter også. Havbruksdrift og ledelse, naturforvaltning, husdyrvelferd og særlig dyrepleie er veldig populært blant søkerne til Nord universitet.

Videre viser SO-tallene at 657 førsteprioritetssøkere har søkt en økonomisk-administrativ utdanning.

Nord universitets samfunnsvitenskapelige utdanninger trekker fortsatt mange søkere, der bachelorstudiet i sosialt arbeid er spesielt populært.