Dyrebare kjæledyr

Kjæledyrindustrien har økt dramatisk de siste årene. Du kan knapt gå inn på en butikk uten at de har en avdeling for salg av utstyr eller mat til kjæledyr.

Illustrasjonsfoto. 

NAMDALSAVISA

Kjæledyr er bra for oss og interessen er stor, men det følger kostnader og ansvar med dyr.

Dette koster kjæledyret

Zmarta Group gjorde en undersøkelse i 2017 hvor de så på kostnader for mat, utstyr, forsikring og vaksine for en rekke dyrearter. Hunden ble kåret som dyreste i drift med en gjennomsnittlig årlig kostnad på 13.195, katten 6.613 og kaninen 2.307. I løpet av et hundeliv tilsvarer dette rundt 160.000, for katten 99.200. Dette er de vanlige utgiftene. Det er ikke medregnet kostnader hvis dyret ditt blir skadet eller sykt og trenger veterinærhjelp.


Dyrt å gå til veterinæren?

Spørreundersøkelser viser at folk mener veterinærutgifter er dyre og mange tror at smådyrsveterinæren tjener grovt på syke dyr. Dette er en misforståelse. Hadde det enda vært slik at vi tjente over gjennomsnittet på jobben vi gjør, hadde det vært vel fortjent. Den innsatsen assistenter, dyrepleiere og veterinærer gjør for ditt dyrs ve og vel uten belønning, skal du lete lenge etter i en annen bransje. Mennesker som velger dette yrket er som regel motivert av faget sitt og har ofte dårlig økonomisk innsikt når det gjelder å drive butikk.

Kunnskap og behandling av kjæledyr har økt kraftig de siste 20 årene, og det ses i økt livskvalitet og forventet levealder blant hunder og katter. Veterinæryrket har samtidig gått fra å være mannsdominert med fokus på produksjonsdyr til et kvinnedominert yrke med fokus på kjæledyr. I takt med at kvalitet og standard på behandling på kjæledyr har økt, har lønnsinntekten dalt. Det koster nok mer å få behandlet kjæledyret i dag, men før døde mange av disse uten kjent årsak.

Ditt valg

Verden har blitt mer komplisert for en kjæledyreier i 2018. Du som eier kan plutselig stå i en situasjon hvor du må ta et valg. Behandling eller avlivning? Kanskje har den seks år gamle katten din sluttet å spise, mister vekt og kaster opp. Det er ikke forsvarlig å la den fortsette å leve slik den er, men uten utredning vet man ikke om det lett kan behandles eller ikke. Hva det vil koste, kommer alt an på hva som feiler katten? Eller din to år gamle hund blir påkjørt, med punktert lunge og bekkenbrudd og hunden trenger akuttbehandling. Min oppgave som veterinær er å informere deg om alternativene, men det er DU som dyreeier, som må ta valget om du vil behandle (hvis dette er et forsvarlig alternativ) eller avlive dyret.


Hva bør du tenke på?

Forbered deg på det verste. Ta samtalen hjemme om hva dere ønsker før en akutt situasjon oppstår. Ha et bevisst forhold til hvordan du vil dekke slike utgifter om de skulle oppstå. Ha en åpen og ærlig kommunikasjon om kostnader med veterinæren. Tegn en skadeforsikring som dekker skader/sykdom på minst 30–50.000 kroner. Tegn forsikring før valpen er 16 uker gammel og velg en som varer livet ut. Velg en rasehund/-katt av foreldre med sertifisert helsestatus for arvelige sykdommer. Velger du en rase med mye sykdom, bør du forberede deg på å bli godt kjent med veterinæren din. Husk at blandingshunder og katter er ofte friskere enn rasedyr, men like glad i deg.


Trines tips

Sjekk om rasen du ønsker har mye sykdom.

Tenkt på forsikring før det er for sent!

Verdsett veterinærteamet ditt. De bryr seg og kan hjelpe!

Ha åpen kommunikasjon med veterinæren om kostnader.