Flomstengte veger gjenåpnet

Alle veger langs Namsen som har vært stengt av flom i helga er nå gjenåpnet.
NAMDALSAVISA

OVERHALLA: Det melder Vegtrafikksentralen mandag formiddag. Flere strekninger av Fv 401, Sørsivegen fikk merke vannmassene i helga. Fv 7046 Hognes, på strekningen Flott–Hognes og Fv 7040 Grande, på strekningen Lauvhammer–Langnes har vært helt stengt på grunn av oversvømmelsene.