MINNEORD

Svein Svarlien til minne

NAMDALSAVISA

En veldig stor venneskare står sammen med familien i sorg ved Svein Svarliens bortgang. Også vi i Formiddagsbridgen lider et smertefullt tap – vi har mistet en kjær bridgevenn og kamerat.