Sms-dommen ankes trolig til Høyesterett

Politimannen som i Frostating lagmannsrett er dømt for å ha sendt sms til en siktet som hadde skutt en ulv, anker høyst sannsynlig dommen til Høyesterett.

FORSVARER: Advokat Eli Anne Krystad. 

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Politimannen ble dømt til 45 dagers betinget fengsel for brudd på straffelovens paragraf 157. Hans forsvarer, advokat Eli Anne Krystad, sier til NA at dommen trolig blir anket.