– Dette er et solid resultat

NTE forbedret driftsresultatet med 394 millioner i 2017.

KLIMAVENNLIG: – Vi leverer stadig mer fornybar energi til sluttkunder over hele landet, forteller konsernsjef i NTE, Christian Stav.  Foto: Jostein Aardal

NAMDALSAVISA

STEINKJER: NTE fikk et driftsresultat på 745 millioner kroner i 2017. Det er en forbedring på 394 millioner fra året før.  Fjorårets eier, Nord-Trøndelag fylkeskommune, ble dermed tilført totalt 180 millioner kroner.

– Dette er et solid resultatet som gir oss kraft til å fortsette arbeidet med å utvikle fornybarsamfunnet, sier konsernsjef Christian Stav.

Lavere kraftpris i 2017

Resultat før skatt ble 680 millioner kroner, skattekostnaden var 327 millioner kroner og konsernets resultat etter skatt ble 353 millioner kroner. De 180 mill. kr som er tilført eieren, består av renter og avdrag på ansvarlig lån, konsesjonsavgift og utbytte.

– Kraftprisen ble noe lavere i 2017 enn i 2016. En rekordhøy kraftproduksjon på 4.503 GWh bidrar derimot til solid resultatforbedring. Fjorårets produksjonen tilsvarer årlig elforbruk i nær 230.000 husstander og er en økning på over 25 prosent fra 2016, sier Stav.

Nøkkeltall

2017

2016

Omsetning

2 949

2 439

Driftsresultat

745

351

Resultat før skatt

680

159

Skattekostnad

327

119

Årsresultat e. skatt

353

40

Totalkapital

8 802

8 655

Egenkapital

4 285

3 973

Kraftproduksjon (GWh)

4 503

3 549

1.800 arbeidsplasser

Samfunnsregnskapet, utarbeidet av Trøndelag forskning og utvikling, viser at konsernets virksomhet i fjor ga grunnlag for mer enn 1.800 arbeidsplasser i Trøndelag. 736 av disse er NTEs egne ansatte.

– I løpet av fjoråret bygde vi to nye kraftstasjoner, Storåselva i Snåsa og Byafossen i Steinkjer, som begge settes i produksjon i løpet av de nærmeste ukene. Sammen med satsingen på solenergi og smarthusløsninger bidrar dette til et mer klimavennlig samfunn. Vi leverer stadig mer fornybar energi til sluttkunder over hele landet og antall fiberkunder i Trøndelag fortsetter å vokse, slik at mer enn 110.000 trøndere nå bruker våre fiberløsninger, sier Christian Stav.