– To positive dager

– Det er trist hvis vi har en ordfører som oppfatter Namdals- tinget som lite nyttig.

POSITIV SAMLING: Amund Hellesø ledet Namdalstinget og betegner samlinga som nyttig. 

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Det sier Vikna- ordfører Amund Hellesø som leder Namdal regionråd.

Han mener at kommune-politikerne hadde godt utbytte av de to møtedagene i Namsos.

– Politikerne benyttet muligheten til å komme med gode innspill til det videre arbeidet. Vi ble også bedre kjent med hverandre, slik at vi kan dra lasset sammen, sier han.

Vikna-ordføreren trekker fram muligheten til å påvirke og det å lære av naboen som viktige momenter i ei samling som Namdalstinget.

– Kommunesamarbeidet blir trukket fram som en styrke for Namdalen. For Lekas del bør det være av betydning at vi andre får informasjon om utfordringer de jobber med når de skal gå videre som egen kommune, sier Amund Hellesø.