Her redder brannmann Trygve kråkemor i nød

Fastlåst situasjon for kråke endte godt.

REDDES: Brannmann Trygve Tømmervik tok turen opp for å redde kråka i nød.  Foto: Namsos brannvesen

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Brannfolk kan få mange utfordringer i løpet av arbeidsdagen, det er ikke bare branner som skal slokkes.