Drømmer om en ny og moderne bydel

Rådhus, universitet og videregående skole på Nexans-tomta?

Nord universitet ønsker seg nye lokaler i Namsos. Namsos kommune har planer om nytt rådhus. Olav Duun videregående skole signaliserer interesse for ei samlokalisering. I tillegg vil det lokale næringslivet være med.

NY BYDEL: Nexans-tomta er ett av tre alternativ det pekes på i planene om etablering av Campus Namdal. En rapport viser mulighetene for ei samlokalisering mellom Nord universitet, Olav Duun videregående skole, et nytt rådhus og ulike næringslivsaktører. – Vi snakker om en helt ny og moderne bydel, sier ordfører Arnhild Holstad.  Foto: BJØRN TORE NESS

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Dette er kort fortalt noen av konklusjonene i rapporten om muligheter for etablering av Campus Namdal som NA har fått tilgang til.