Fagdag for helsepersonell innenfor psykisk helsevern

Skal hjelpe dem å leve livet

Hvordan skal helsepersonell klare å forholde seg til selvmordsrisiko?

Foredragsholdere: Sara Germans Selvik og Tormod Stangeland delte mange interessante tanker med møtedeltakerne. 

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Rundt 100 personer deltok på dagskurset «I skyggen av selvmordsrisiko» i regi av klinikk for psykisk helsevern og rus ved Sykehuset Namsos. Kurset tok for seg hvordan helsepersonell skal jobbe med pasienter der suicidalitet er ei gjentakende utfordring.