Minneord

Astrid Hjelde til minne

NAMDALSAVISA

Kunsten å skape fest og glede, det kunne Astrid.