«Vil i verste fall føre til en eller få svakere årsklasser med ungfisk»

Midt i det som beskrives som «noen av de viktigste produksjonsområdene for laks» i Namsen, har NTE søkt om utslippstillatelse som kan ha negativ effekt på fiskeegg, yngel og bunndyr.

Skal rustes opp Nedre Fiskumfoss kraftstasjon skal rustes opp. I forbindelse med det arbeidet ønsker NTE å få tillatelse til å slippet ulike typer avfall som blant annet vil havne her, nedenfor kraftverket, hvor vi finner et av de viktigste gyteområdene for laks i Namsen. Saken ligger nå hos fylkesmannen som har satt høringsfristen til 25. mai. 

NAMDALSAVISA

GRONG: Det kommer fram i selskapets søknad om utslippstillatelse i forbindelse med bygging av nytt Nedre Fiskumfoss kraftanlegg.