Skader på strømlinene betyr ekstraarbeid for Statnett

Må bytte 78 kilometer med høyspentkabel

Statnett nærmer seg slutten av kraftutbygginga mellom Namsos og Roan, men skader på flere kilometer med kabel gjør at det blir en del ekstraarbeid.

BYTTER UT: Etter at flere av høyspentkablene har fått skader i vinter, må ei strekning på 13 kilometer få nye kabler. Det betyr rundt 7,8 mil med kabler.  Foto: BJØRN TORE NESS

NAMDALSAVISA

NAMDALSEID: Det første byggetrinnet av utbygginga mellom Namsos og Roan er snart ferdig. Det bil si at master er montert og linene er strukket mellom mastene. Men etter en kald vinter og mye vær, har flere av linene fått skader som gjør at de må byttes ut. Hele strekninga mellom Namsos og Åfjord skal ferdigstilles i løpet av 2019.