Fortsatt uenighet på åpent møte om Hagan steinbrudd

– Vi vil Kolvereid godt

Konsekvensutredninga konkluderte med at steinbruddet vil være positivt, men etter folkemøtet på torsdag er det tydelig at flere fortsatt er skeptiske.

Presentasjon Jørn Otto Røed holdt en presentasjon under det åpne møtet der han fortalte om planene, konsekvensutredninga og om prosjektene til Nærøysundgruppen. Flere fra salen stilte spørsmål, og flere av dem var kritiske til om det som står i utredninga stemmer. 

NAMDALSAVISA

KOLVEREID: Søknaden om Hagan Masseuttak øst for Kolvereid har vært til politisk behandling to ganger, og motstanden mot anlegget har vært stor. I fjor vår utsatte kommunestyret behandlinga og ba om ei konsekvensutredning,