Høyere rente i sikte – hva gjør jeg?

NAMDALSAVISA

Norges Bank melder at rentenivået i Norge skal opp. Første renteøkning kan skje allerede til høsten. Egentlig er dette godt nytt – høyere rente betyr at økonomien i Norge og verden går godt. Men for mange blir spørsmålet om privatøkonomien tåler høyere rente?

Norske husholdningers gjeld har økt kraftig de senere årene. Nesten 900.000 husholdninger har nå en gjeld som er tre til fem ganger større enn disponibel inntekt, ifølge Finanstilsynet. Når bankene vurderer sine utlån så skal vi legge inn at kunden skal tåle en renteoppgang på 5 %. Dette for å sikre at ingen skal få alvorlige problem dersom rentenivået går opp. Allikevel svarer 1 av 5 i en undersøkelse Nordea har gjort at en renteøkning på bare ett prosentpoeng kan gjøre at de får trøbbel med sin gjeld.

Renteøkningene som nå varsles er begrenset, de store økningene vil vente på seg. I de nærmeste årene forventer vi allikevel en økning på 1-2 %. Hva som skjer på lengre sikt er vanskelig å spå. Men 1 % økning på lånegjelda merkes allikevel godt selv om du kun har et ganske ordinært namdalsk boliglån. La oss si gjelda di er på kr 1,5 mill. Da vil lånet ditt bli ca en tusenlapp dyrere pr måned hensyntatt skatteeffekter. Går renta opp 2 % vil økningen bli på 2.000 pr måned.

Med dagens rekordlave renter burde de fleste av oss tåle en renteoppgang, noe som også er forutsetningen for å få boliglån. Det er imidlertid mange som har etablert annen gjeld i tillegg til boliglånet sitt, og til en langt høyere pris. Jeg tenker da på de som har tatt opp kredittkortgjeld, forbrukslån og gjort store kjøp med avbetalingsløsninger. Denne type gjeld utgjør nå nesten 10 % av all gjeld til private husholdninger i Norge, og har en rente som er 5 til 10 ganger så høy som renta på et ordinært boliglån. Disse husholdningene er enda mer sårbare ved en heving av rentenivået i Norge.

Om du har forbruksgjeld eller ikke, men ikke er sikker på om du vil klare en renteøkning, kan jeg gi deg noen få enkle råd som gjør deg bedre i stand til å takle økte kostnader. De samme rådene kan være gode innspill til deg som har en ryddig økonomi, men som vil være godt forberedt på at lånte penger blir dyrere og ikke la renteøkninger komme som et lite sjokk på privatøkonomien.

Mitt første råd er: Regn på hva en renteoppgang vil betyr for økonomien din. Hvis du er usikker på om du tåler en renteoppgang på for eksempel 2 %, kan det være verdt å ta seg bryet med å regne på hvordan en renteoppgang vil påvirke økonomien. En bevisst holdning til spørsmålet vil gjøre at du langt enklere gjør små tilpasninger som nesten ikke merkes i hverdagen.

Mitt neste råd er at du bruker tiden nå, mens renten fortsatt er rekordlav, til å betale ned på gjelda di. Har du kredittkortgjeld, forbrukslån eller annen type kjempedyr gjeld, må du prioritere denne først. Betaler du ned litt ekstra nå, så vil dette få stor betydning for evnen din til å tåle økte utgifter i framtiden.

Et alternativ til å betale ned mer på boliglånet er å spare. Dette gjør du ved å regne ut hva en renteøkning på en, tre og fem prosentpoeng vil bety for dine utgifter, og spare differansen slik at du bygger deg opp en buffer. Har du en solid buffer som gjør at du tåler uforutsette utgifter, er du også mindre sårbar når låneutgiftene stiger.

Du bør også vurdere fastrente på boliglånet ditt hvis en rentestigning vil gi deg økonomiske problemer, eller at det reduserer levesettet ditt for mye. Du trenger imidlertid ikke å binde renta på hele boliglånet ditt. Hvis du ønsker større forutsigbarhet, men samtidig føler det litt drastisk å binde hele lånet, kan du velge å binde halve, eller en mindre andel. Hvor stor andel du bør binde avhenger av hvor raskt du merker renteøkningen. Jo lavere renteøkning som skal til, jo større andel bør du binde. Husk at flytende rente er billigst over tid, og at fastrente må sees på som en forsikring mot økte boutgifter

Er du usikker på hva en renteoppgang betyr for deg, kan du ta kontakt med banken din som enkelt beregner hva slike endringer medfører for deg. De kan også gi deg gode råd med hensyn på hvordan du bør tilpasse privatøkonomien din ved et annet rentenivå.

Til slutt: En renteøkning vil være godt nytt for alle som ønsker bedre avkastning på sparepengene sine. Har du bankinnskudd og ingen gjeld, så går du litt lysere tider i møte.

God Helg.