Nærøy kommune innstiller på at Byggingeniør Einar Olsen AS bygger skole på Kolvereid

Kontraktsverdi: 50-60 mill.

Førstevalget som hovedentreprenør til nye Kolvereid skole falt på namsosfirmaet Byggingeniør Einar Olsen AS.

SNART BYGGESTART Partene håper at det skal bli byggestart på nye Kolvereid skole i månedsskiftet mai/juni. Nyskolen vil bli et nytt flerbrukshus i Kolvereid. TEGNING: NÆRØY KOMMUNE 

Det sikrer sysselsetting for vår del i en lang periode.

Nils Einar Olsen
NAMDALSAVISA

KOLVEREID: Nærøy kommune har nå pekt på den entreprenøren som ligger best an til å signere kontrakten om hovedentreprisen på nye Kolvereid skole.