Ploger på himmelen

Våren er plogtid. Ikke bare for bonden som skal vende jorda med sin blanke jernplog for å få best mulig avling.

  Foto: Tegning: Knut Høihjelle

NAMDALSAVISA

Enkelte fuglearter har også funnet ut av plogens effektive form. Og det er de store fuglene som vinner mest på å fly i ordnede former.