Renseanlegg blir en million dyrere enn planlagt

Høyere aktivitet i bygg- og anleggsbransjen gjør at Grong må betale langt mer enn budsjettert for nytt renseanlegg.

Ber om mer penger Teknisk sjef Stig Moum ber om mer penger til renseanlegg. 

NAMDALSAVISA

HARRAN: Det er i forbindelse med prosjektering og anbudsrunden på det nye renseanlegg i Harran, at det opprinnelige budsjettet sprekker.