– Noe må gjøres før det en dag går fryktelig galt

En vegstubb på drøye 80 meter skaper bekymring for innbyggerne på Otterøya. Nå håper de kommunen og fylket ser alvoret, før det er for sent.

BEKYMRA: Pål Hoddø og Sigrid M. Aaring i Otterøyrådet er bekymret over vegstandarden på deler av strekninga mellom Sandvika og Hovika. Smal veg, knappe svinger, dårlig oversikt, elendig rekkverk, stein- og isras fra bergveggen og en støttemur fra 50-tallet er noen av farepunktene de peker på. 

Penger finnes, om viljen er der.

NAMDALSAVISA

OTTERØYA: De fleste som jevnlig kjører Otterøya–Namsos vet å være ekstra oppmerksom når de kommer til «Hovikbergan», og spesielt ei 80 meter lang strekning mellom Oterdalen og Hovika på Fv 767.