Helstad: – Uaktuelt å delta på møte om Austra

Tirsdag kveld skal Austras framtid diskuteres på folkemøte, men det uten bindalsordfører Britt Helstad i salen.

VIL IKKE DELTA: Britt Helstad sa først ja til å delta på folkemøtet da hun trodde det var kun innbyggerne på Austra som var invitert, men da hun fant ut at det var mange flere som hadde fått invitasjon snudde hun. – Jeg deltar på møtet forutsatt at dette dreier seg kun om Austra, der innbyggerne på Austra deltar, skrev hun som svar til interessegruppa som arrangerer møtet. 

NAMDALSAVISA

BINDAL: Fylkesmennene har fått i oppdrag å utrede og gi ei tilrådning til departementet innen 1. juni vedrørende grensejustering på Austra. I et møte mellom kommunene og fylkesmennene 25. april, ble det besluttet å gjennomføre en undersøkelse over telefon med alle fastboende på Austra.