NAMDALSEID:

Delt vegnavn

NAMDALSAVISA

NAMDALSEID: Etter forslag fra Iren Helbostad (H) har kommunestyret enstemmig vedtatt å gi vegen fra krysset ved Fv 766 til Lyngstad to vegnavn.