Leka-lensmannens tvangsflytting tema på Stortinget

Flytting av Leka- lensmann Ole Kr. Holand og hans medarbeider til Kolvereid, blir tema under Stortingets spørretime 16. mai.

SPØR: Stortingsrepresentant Arild Grande (Ap) vil ha justisministerens svar på disponeringa av de som tidligere jobbet ved Leka lensmannskontor. 

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Det er stortingsrepresentant Arild Grande (Ap) som ber om justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Waras svar i hvordan han ser på de avgjørelsene som Politimesteren i Trøndelag har tatt når det gjelder disponering av dem som var ansatt ved Leka lensmannskontor inntil kontoret ble nedlagt.