Åpent brev til Hoksrud og Listhaug

MENING

Illustrasjonsfoto. 

NAMDALSAVISA

Jeg har i hele mitt samfunnsengasjerte liv vært opptatt av forholdet mellom enkeltindivid og offentlig byråkrati. Jeg registrerte at dere tok en rask tur til Finnmark 2. mai og gikk inn i en enkeltsak for å hjelpe en medborger i hennes kamp for menneskeverdig kommunal omsorg i en helsemessig vanskelig livssituasjon.

Selv har jeg i mange år engasjert meg i inkludering. Jeg har forsøkt å hjelpe asylsøkere som jeg er blitt kjent med, og som jeg er overbevist om, har og hadde behov for beskyttelse. Jeg har blitt kjent med mange asylsøkere og flyktninger i utfordrende livssituasjoner. Mange av disse har slitt, og sliter fortsatt, med livsutfordringer i en for dem håpløs kamp mot et uforståelig, stivbeint og inhumant byråkrati. 

Du, Sylvi Listhaug, har, som tidligere Integreringsminister og nå helsepolitisk talsperson, erfaringer med å knekke kodene for god integrering og nødvendig tilrettelegging av helsetilbud for flyktninger som sliter.

Med deres engasjement i Vardø har jeg fått håp om at dere nå vil engasjere dere for asylsøkere og flyktninger som strever med store helseplager, bl.a ut fra en urimelig streng innvandringspolitikk.

Som sagt har jeg kjennskap til flere som sliter. Jeg håper dere tar kontakt, slik at vi sammen kan gjøre en forskjell for disse enkeltmenneskene.

Kåre Aalberg

Namsos