Festløven Giske

LEDER

Trond Giske 

«Han har fått sin straff og må innrette seg etter den»

NAMDALSAVISA

Det stormer fortsatt rundt Ap-politikeren Trond Giske. Nå er det hans muligheter til å delta på festligheter som er temaet.

Utgangspunktet er en middag i regi av Løvebakken AUF i Stortingets kjellerstue 5. april. Løvebakken AUF er et uformelt nettverk av AUF-medlemmer på Stortinget, nåværende tillitsvalgte i AUF og tidligere AUF-ledere. Trond Giske deltok på denne festlige sammenkomsten som tidligere AUF-leder. Flere av deltakerne, deriblant Giske, avsluttet kvelden på utestedet Justisen. Her skal også Ap-sekretær Kjersti Stenseng ha sluttet seg til det festlige laget.

Flere skal ha reagert på Giskes deltakelse her siden Giske bare få måneder tidligere måtte gå av som Ap-nestleder, som følge av å ha brutt partiets interne regler om seksuell trakassering. På sentralstyremøtet i Ap 23. april ble det dermed en ny runde om forholdet til Giske; om det var aktuelt også med sosiale sanksjoner mot ham. Ap-leder Gahr Støre skal da ha konkludert med at sentralstyret allerede har avsluttet saken mot Giske. Underforstått var det ikke aktuelt med flere sanksjoner.

Som følge av uakseptabel seksuell aktivitet mistet Giske vervet som Ap-nestleder og posisjonen som partiets finanspolitiske talsmann. Etter sykepermisjonen ønsket Støre ham velkommen tilbake i Aps stortingsgruppe «hvor han skal tas godt imot». Giske sitter nå i familie- og kulturkomiteen, hvor han blant annet har ansvaret for mediepolitikk.

Han har fått sin straff og må innrette seg etter den. Giske må ha en finfølelse og respekt overfor de kvinnene som ble rammet av hans uakseptable oppførsel. Men det vil være galt å innføre en tilleggsstraff, i form av at han ikke får uttale seg om familiepolitikk, mediepolitikk og kirkepolitikk. Om han ytrer seg på Stortinget, i aviser eller stiller på tv-debatter er det ingen prinsipiell forskjell på.

Giske bør heller ikke få forbud mot å delta i festlige lag, så lenge han er seg sitt ansvar bevisst og gjennom sin aktivitet viser at festløven Giske har lært å oppføre seg skikkelig. Bare på den måten kan Trond Giske få mulighet til å gjenskape tapt tillit. Tillit tar lang tid å bygge opp igjen, og han må sjansen til det som andre.