Fortsatt stor skepsis til steinbrudd

Steinar Livik mener konsekvensutredninga er basert på et ulogisk resonnement og dermed gir feil konklusjon. Tiltakshaver kjenner seg ikke igjen i kritikken.

Planlagt steinbrudd: Hagan Steinbrudd er et planlagt nytt masseuttak som har beliggenhet nord for fylkesveg 770 på Hagan i Nærøy kommune, omtrent 1,5 kilometer nordøst for Kolvereid sentrum. 

NAMDALSAVISA

KOLVEREID: På grunn av reise hadde ikke Steinar Livik mulighet til å delta på folkemøtet om Hagan masseuttak. Men etter møtet stusser han på måten det ble avholdt på.