Støtte til samisk stabbur

NAMDALSAVISA

RØYRVIK: Rådmannen innstiller overfor formannskapet på at kommunen skal bevilge 43.000 kroner i bedriftsutviklingsmidler til Nils Joma.