Lovlig reguleringsplan for rasgropa

Tapte i lagmannsretten

Hytteeier Tor Gunnar Elden har i to rettsinstanser fått avvist sitt krav om at Namsos kommunes reguleringsplan for rasgropa i Kattmarka er ugyldig.

Avvist: Tor Gunnar Elden har fått avvist sitt krav om at Namsos kommunes reguleringsplan for rasgropa i Kattmarka er ugyldig.   Foto: Pål Morten Blom Skaret

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Det var i 2013 at et enstemmig kommunestyre i Namsos vedtok reguleringsplanen for rasgropa. Området hvor raset gikk i mars 2009, ble da regulert til landbruk-, natur-, friluft- og reindriftsformål med hensynssone for ras- og skredfare.