Jarle – banksjefen som sprang til fjells

Oppvokst under enkle kår på småbruket Fløan i Mellingsdalen, var tanken å bli skogsarbeider etter avtjent verneplikt. Slik ble det ikke for Jarle Fløan.

IVRIG FISKER: Jarle Fløan er en friluftslivets mann. Her avbildet etter en vellykket fisketur. foto: johanne fløan 

NAMDALSAVISA

Han er ekte namsskoging, Jarle Fløan, og har en solid utdannelse: Økonomisk gymnas, Bankakademiet avdeling 1 og 2 og et årsstudie i naturoppsyn. Med denne bakgrunnen søkte han en ledig stilling som bankassistent i daværende Namsskogan Sparebank hvor han senere ble banksjef fram til 1. januar 1988. Det ble derfor ingen skogsarbeider av Fløan etter endt verneplikt i 1973.