Mener personkonflikter i politiets ledergruppe skyldes Ulvins væremåte

Faglig uenighet gikk over til å bli personkonflikt i ledergruppa i tidligere Nord-Trøndelag politidistrikt.

Krevende: Lensmann Anne B. Ulvin (t.h) ble oppgitt som årsak til samarbeidsproblemene i ledergruppa til tidligere lensmann Trond Prytz. Her sammen med sin prosessfullmektig, advokat Tom Solberg.   Foto: Marius Langfjord, T-A

NAMDALSAVISA

STEINKJER: I løpet av to dager var i alt 16 vitner inne og forklarte seg i søksmålet lensmann Anne B. Ulvin har anlagt mot sin egen arbeidsgiver Staten, ved Justis- og beredskapsdepartementet.