136 mill. i spillemidler skal fordeles

NAMDALSAVISA

Fylkesrådmannen innstiller på at spillemidlene for 2018 fordeles etter innkomne prioriteringslister fra tidligere Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag.