Foreslår trondhjemitt som fylkesstein

NAMDALSAVISA

I en sak om mineralnæring i Trøndelag, som i hovedtrekk er en orienteringssak til hovedutvalg for næring i fylkeskommunen, foreslår fylkesrådmannen at trondhjemitt blir ny fylkesstein for Trøndelag.