Befolkningsvekst i åtte namdalskommuner

86 flere namdalinger hittil i år

1. april var vi 86 flere namdalinger enn ved starten av 2018. Befolkningsstatistikken fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser økning i åtte namdalskommuner, mens det var nedgang i fem kommuner – og i Bindal.
NAMDALSAVISA

NAMSOS: Den største befolkningsveksten finner vi i Namsos og Vikna hvor antallet innbyggere økte med henholdsvis 37 og 31.